fbpx

Buku Bahasa Jawa Xa

Pengarang Eko Gunawan
Institusi
Kategori Buku Ajar
Bidang Ilmu Bahasa dan Sastra
ISBN 978-602-401-306-6
Ukuran A5
Halaman
116
Harga Rp.63.000
Ketersediaan Pesan Dulu
Sinopsis

Rp 63.000

Deskripsi

Sinopsis Buku Bahasa Jawa Xa

Buku Bahasa Jawa Xa |

Puji miwah sokur tansah konjuk ing ngarsanipun Allah Ingkang Mahakuwaos. Awit sedaya anugrah lan paring-Ipun, panyerat saged rampung anggenipun nyerat  buku ajar Bahasa Jawa Xa menika.

Panyerat kagugah kangge nyerat setunggalipun buku ajar ngengeti taksih winatesipun bahan ajar ingkang wosipun jumbuh kaliyan kabetahan pasinaon ing sekolah, mliginipun ing panggenanipun panyerat mucal.

Wontenipun buku ajar Bahasa Jawa Xa menika mugi-mugi mupangati mliginipun tumprap panyerat minangka guru, siswa, sekolah, lan umumipun kangge majengipun pasinaon lan pamucalan basa Jawi.

Buku Bahasa Jawa Xa ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish. 

Buku Matematika | Buku Psikologi | Buku Filsafat | Buku Agama Islam Buku Kedokteran | Buku Ilmu Komunikasi | Buku Bahasa dan Sastra | Buku Sains dan Teknologi | Buku Pendidikan 

Additional information

Berat 0.1 kg

Review

Belum ada ulasan.

Be the first to review “Buku Bahasa Jawa Xa”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *