Abd Rahman Ahmad

Prof. Madya. Dr. Abd Rahman Ahmad

Dosen/Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

About

Abd Rahman Ahmad, Ph.D. merupakan staf akademik di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Berasal dari Batu Pahat, Johor. Beliau mendapat pendidikan awal di peringkat pendidikan tinggi di Universiti Utara Malaysia (UUM) dan kemudian menyambung pelajaran di International Business School, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Victoria University of Melbourne dalam bidang Pengurusan Strategik. Penulis juga bergiat aktif dalam penulisan dan penyelidikan berkaitan dengan bidang pengurusan dan perniagaan. Buku-buku dan juga hasil penulisan penyelidikan penulis dalam jurnal dan artikel boleh diperoleh secara online dan juga dalam bentuk percetakan. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas penerbitan buku ini dan kerja sama yang diberikan oleh mereka yang terlibat sama ada secara langsung dan tidak langsung.

Buku Karya Prof. Madya. Dr. Abd Rahman Ahmad

Tampilkan hasil tunggal

Dapatkan informasi terbaru dari kami seputar promo spesial dan event yang akan datang